Snabbväxande vintergrön häck

Fråga: Har nyligen köpt hus, och tomten ligger bredvid en trafikerad gata. Skulle vilja sätta en snabbväxande vintergrön tålig häck tänkte först thujahäck men vi har sett hos grannar att den blivit brun.

Svar: Om ni är ute efter en vintergrön och förhållandevis snabbväxande häck så är nog ändå thuja bästa alternativet.  Det viktiga är att plantera i jord som kan hålla kvar fuktigheten utan att för den skull bli för blöt. En mullrik sandjord går bra liksom en väldränerad och mullrik lerjord. Det är särskilt viktigt att plantorna inte lider av torka på vårvintern när vårsolen börjar värma. Vattna ordentligt på hösten så de har ett bra förråd över vintern (gäller alla vintergröna växter). En tålig och vacker sort är Smaragd. Till smal häck passar också Fastigiata. Mest snabbväxande är Brabant men den kan drabbas av vinterskador stränga vintrar och blir också med tiden alltför hög och lite gles om den inte hålls efter. Om det är ett mycket utsatt läge i full sol och häcken är upphöjt planterad med mur mot gatan kan den bli extra känslig eftersom kylan lättare tränger in till rötterna från sidan och jorden också torkar lättare. Här kanske man ska fundera på något annat alternativ t ex  liguster. Den är inte vintergrön på samma sätt som barrväxter men behåller bladen långt in på vintern och ibland hela vintern om det är milt. Den måste formklippas regelbundet från att plantorna är små för att den ska bli tät.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar