Rotningsmedel

Fråga: Är rotningsmedel till sticklingar förbjudet i Sverige? I utlandet är det inte särskilt svårt att få tag i.

Svar: Det är knappast något förbud som är orsaken till att rotningsmedel är sällsynt, snarare att det är en så pass liten produkt här i Sverige och därför inte är intressant att saluföra, menar de personer jag talat med. Weibull Trädgård har i sitt sortiment ”Weibufix”, ett rotningsmedel bestående av alger, och det bör gå att få tag på i välsorterade trädgårdsbutiker (än så länge). Andra sätt att stimulera rotning hos sticklingar är att ställa dem i vatten som det legat småbitar av pilkvistar (Salix) i, att gnugga dem mot vetekorn eller sätta i jord med vetekorn inblandat, eller att vattna med Binab-T, ett biologiskt medel mot gråmögel som visat sig även gynna rotbildning (vattnas ut över jorden där sticklingarna ska sättas).

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2003

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar