Rotningsmedel

Fråga: Är rotningsmedel till sticklingar förbjudet i Sverige? I utlandet är det inte särskilt svårt att få tag i.

Svar: Det är knappast något förbud som är orsaken till att rotningsmedel är sällsynt, snarare att det är en så pass liten produkt här i Sverige och därför inte är intressant att saluföra, menar de personer jag talat med. Weibull Trädgård har i sitt sortiment ”Weibufix”, ett rotningsmedel bestående av alger, och det bör gå att få tag på i välsorterade trädgårdsbutiker (än så länge). Andra sätt att stimulera rotning hos sticklingar är att ställa dem i vatten som det legat småbitar av pilkvistar (Salix) i, att gnugga dem mot vetekorn eller sätta i jord med vetekorn inblandat, eller att vattna med Binab-T, ett biologiskt medel mot gråmögel som visat sig även gynna rotbildning (vattnas ut över jorden där sticklingarna ska sättas).

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2003

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar