Växtgift från valnöten?

FRÅGA: Förra året planterade vi ett valnötsträd. Nu har jag hört att valnöt kan utsöndra något växtgift som gör att andra växter inte trivs kring valnöten. Stämmer det? Sedan var jag tvungen att ta bort en del av stammen efter att rådjuren hade gnagt på den. Kan jag ta av den kortaste grenen och låta den andra växa upp som stam?

SVAR: Det stämmer att växter som tillhör valnötsfamiljen, Juglandaceae, innehåller ett ämne som kallas för juglon. Och det förekommer skrifter där man beskriver detta ämne som giftigt för andra växter speciellt om det kommer i kontakt med syre. Det har gjorts försök i laboratorier som visar på att ämnet kan påverka andra växter negativt. Men det finns inga dokumenterade erfarenheter av att det har någon negativ effekt utanför laboratoriet. Så ingen anledning till oro för att andra växter inte skulle kunna växa tillsammans med valnötsträdet. Om någon vill fördjupa sig i ämnet har Philipp Weiss gett en noggrann förklaring av detta på sin hemsida skogsträdgården.stjärnusund.nu.

Att ta bort en gren är rätt tänkt. En genomgående stam ger ett stabilare träd i framtiden. Vänta med beskärningen till efter midsommar. Valnöten savar kraftigt. Spara den kraftigaste grenen/skottet som vuxit mest under försommaren. Troligtvis blir det den undre grenen. Klipp av stammen ca 5 mm över grenens infästning. Barken kommer torka tillbaka en liten bit. Är det viktigt med rak stam så binder du upp skottet mot en stödkäpp och sätt upp nät för att motverka framtida rådjurspåhälsningar!

Henrik Bodin, Hemträdgården nr1 2021, https://svensktradgard.se/

Foto: Anki Rindsjö

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar