Häckväxt lämplig i fuktig jord

fråga: Vi tänker plantera någon slags häck utefter en lott. Dels som insynsskydd men också för att lotten är så fuktig, behövs något som suger åt sig vatten. Vi har funderat på syren, eftersom vi har tillgång till sådana plantor. Men syrener kanske in trivs så bra där det är fuktigt. Vad tycker du? Om inte syren, vad kan man då ha som suger åt sig vatten?

Svar: Syren kan ha svårt att etablera sig i allt för fuktig jord. Den står då bara och stampar. Några växter som är tåligare i sådana lägen än syren är häggmispel, rosentry, måbär och olika sorters Salix (pil och vide). Rödvide, Salix purpurea och liten rödvide, Salix purpurea ‘Nana’  är två sorter som lämpar sig som häck i fuktiga lägen men som inte har så kraftiga rotsystem att de inkräktar på annan växtlighet, som vissa andra Salixarter.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar