Bruna tomater? Pistillröta?

FRÅGA: En del av mina tomatkart ser ut att till hälften bestå av choklad. Jag har aldrig sett detta förut och undrar vad det är och beror på?

SVAR: Dina tomater har fått pistillröta. Då bildas torra, bruna, insjunkna partier i pistilländan av tomaten. Skadan stannar kvar där och sprider sig inte till hela tomaten. Olika sorter har olika känslighet att utveckla detta.

Pistillröta kan orsakas av kalciumbrist i  växten när tomaterna bildas. Låg temperatur, ojämn bevattning och dåligt vattenupptag kan bidra till att plantan inte tagit upp tillräckligt med kalcium. När rotsystemet är välutvecklat och temperaturen högre i jorden uppstår inte skadan lika lätt.

Blanda t ex algmjöl i växtbädden vid planteringen för mer kalcium i jorden. För övrigt gödslar du som du brukar. Du kan även blanda ut finmald trädgårdskalk i vatten och vattna ut det i jorden för effekt nu. Och som sagt se till att plantorna har jämn tillgång på vatten. Den friska delen av tomaten går bra att äta.

Kalciumbrist orsakar inte bara pistillröta, läsa mer på följande länk:  https://pub.epsilon.slu.se/18393/1/Ericsson_N_201110.pdf

FOR-rådgivarna 2017

 

Foto: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar