Äpplen till fåglar?

FRÅGA: Hur serverar man äpplen åt fåglar vintertid när grannarnas katter ligger i buskarna och slickar sig om munnen?

SVAR: Vi har fått denna fråga från en ivrig trädgårdsodlare med ornitologiska ambitioner. Det är väl främst trädgårdarnas trastar vi utfodrar med äpplen vintertid. Ett förslag är att sätta frukt i toppen på en armeringsmatta som sommartid används som spaljé. Ett vackert sätt. Det är även enkelt att sticka ned långa blompinnar vid matningsplatsen innan tjälen kommer, på dem trär man sedan upp ett äpple i taget från fruktlagret, på toppen av varje käpp.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 1 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar