Ekologisk näring

Klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter –
Vad betyder det för fritidsodlare?

Posted on

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat 30 produkter av organiska gödsel och påsjordar under 2021. Alla produkter utom en är slumpmässigt inhandlade i olika trädgårdsbutiker under maj detta år. Undersökning genomfördes då det under våren 2021 fortsatt komma in rapporter till FOR om växter som misstänkts ha skadats av ogräsmedel i gödselprodukter.  Rester av bekämpningsmedel i växtnäring. Slutrapport […]