Växtval i slänt

Fråga: Jag läser till trädgårdsmästare och håller på att skriva mitt examensarbete […]