Hästgödsel med pyralider

För tredje året i rad har vi tagit prov på hästgödselhögen på koloniområdet Pungpinan i Stockholm. Hästgödseln som visade sig innehålla pyralider och därmed skadade växter på ett femtiotal kolonilotter. Analyserna för 2021 och 2022 visade på höga halter av klopyralid. Nedbrytning av pyralider går långsamt. Nu hoppas vi att årets prov ska vara negativt!