Bli medborgarforskare! Hjälp oss spana efter skadegörare på frukt och bär

FOR har fått i uppdrag av Jordbruksverket att be privatpersoner leta efter nya (karantän)skadegörare på i första hand frukt, säsongen 2022. Vi behöver din hjälp som medborgarforskare för att lyckas. Anmäl dig senast 20 april!

Att bli en medborgarforskare som letar efter (karantän)skadegörare betyder att du som privatperson bidrar med dina observationer i ett visst område. Namnet karantänskadegörare innebär en skadegörare som ännu inte identifierats i området, men som kan orsaka stor skada om den kommer dit.

Hotet att nya allvarliga växtskadegörare (karantänskadegörare) ska etablera sig i Sverige och Europa har ökat de senaste åren. Ökningen beror främst på ökad global handel, ökat resande och ett varmare klimat där skadegörarna trivs. För att undvika spridning av nya allvarliga växtskadegörare är det lagstadgat att det ska göras inventeringar i alla EU-länder. Inventeringen görs både i yrkesodlingen och hos privata trädgårdsägare. Detta för att skadegörarna ska kunna upptäckas i tid och stoppas. 

Det är inte möjligt att leta efter alla växtskadegörare som eventuellt kan komma in i ett land. Utan berörd myndighet väljer ut de skadegörare som utgör det största hotet. I Sverige är det Jordbruksverket som gör det arbetet. 2022 kommer vi att leta extra noga efter allvarliga skadegörare i frukt och bär som skulle kunna etablera sig i Sverige och skapa stor skada för både yrkesodlingen och fritidsodlingen. Jordbruksverket ansvarar för yrkesodlingen och våra medlemsföreningar för inventeringen i privata trädgårdar och på koloniområden.

Låter det här som ett spännande uppdrag att utföra i sommar, själv eller tillsammans med familjen. Gör en anmälan via länken senast 20 april  https://sv.surveymonkey.com/r/medborgarforskare2022  

Du åtar dig att rapportera var 14e dag under en 8a veckors period från maj/juni till augusti/september. Fällor och framtaget material skickas ut i maj. Vi på FOR väljer medborgarforskare utifrån antagna högriskområden, platser där mycket växter och frukt transporteras.

Följande skadegörare ska bevakas

Japansk trädgårdsborre Popillia japonica 32 platser med fångstfällor.
Är en skalbagge som angriper över 300 olika arter av träd, buskar och jordbruksgrödor. Vuxna individer angriper blad, frukter och blommor medan larver angriper rötter av bland annat gräs. Skalbaggen finns utbredd i Japan, Kanada och USA. Den har också hittats i östra Ryssland, Italien, Portugal och Schweiz. Den sprider sig genom internationell handel, speciellt med växter för plantering, växtprodukter, i emballage eller som liftare på exempelvis båtar och flyg. Larver kan transporteras i jorden i exempelvis gräsrullar.

Japansk trädgårdsborre Popillia japonica 

Amerikansk plommonvivel Conotrachelus nenuphar på minst 32 platser letar man efter typiska gnag. 
Är en vivel som angriper växter i rossläktet, såsom rosor, äpplen, plommon, körsbär och päron. Viveln har även påträffats på växter av vinbärssläktet och blåbärssläktet. Amerikansk plommonvivel finns i Kanada och USA. Den sprider sig genom internationell handel och då mest troligt som puppor i jord eller vuxna individer i förpackningsmaterial och emballage.

Amerikansk plommonvivel Conotrachelus nenuphar 

Äppelborrflugan Rhagoletis pomonella 32 platser med fångstfällor. 
Är en fruktfluga som främst angriper äpplen men även arter i hagtornssläktet. Äppelborrflugan finns i Kanada, Mexiko och USA. Den sprider sig genom internationell handel och transport av angripen frukt eller jord som innehåller puppor. I samma fällor kommer man leta efter borrflugorna R. indifferens och R. fausta som i första hand angriper körsbär och plommon.

Äppelborrflugan Rhagoletis pomonella

Vecklare Grapholita inopinata, G. packardi, G. prunivora 32 platser med fångsfällor.
Grapholita inopinata är en vecklare som i första hand angriper äpple och päron. Vecklaren kommer från Kina. Arten har hittats i Finland. G. packardi angriper i första hand körsbär. Den arten finns i Amerika. G. prunivora angriper alla fruktslagen. Den arten finns i Amerika. Alla arterna kan komma hit som larver i importerad frukt.

Vecklare Grapholita inopinata, G. packardi, G. prunivora

Bakterien Xylella fastidiosa 50 analyspaket finns tillgängliga.
Xylella fastidiosa är en aggressiv bakterie som kan angripa många olika växter. Några exempel är körsbär, plommon, olivträd, ek, alm, citrus, rosmarin och myrten. Symtomen är gulnande växtdelar. Bakterien kommer från Latinamerika. Men förekommer i södra Europa. Bakterien sprids med allmänna spottstriten. 

Bakterien Xylella fastidiosa

Pressmeddelande från Jordbruksverket >>

Mer information om projektet och dessa karantänskadegörare finns på Jordbruksverket >>