dialog

FOR träffar miljöminister Karolina Skog

Posted on

FOR har uppvaktat miljöminister Karolina Skog för att diskutera regeringens pågående arbetet för att ta fram nya regler för privat användning av kemiska växtskyddsmedel. I sak är vi eniga, användningen av kemiska växtskyddsmedel som har negativ inverkan på miljö och hälsa ska förbjudas. Men det måste samtidigt finnas alternativa metoder tillgängliga för fritidsodlarna som kan […]