FORs yrkesseminarier

21-22 mars 2024

for_logo_vit-1.png

Beskärning – nya rön och erfarenheter

Torsdag 21 mars 9.10-12.30

Nya studier från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Alnarp ger information om bästa beskärningstidpunkt för bra övervallning och minst mörkfärgning av veden för några trädarter. Att beskära under JAS kanske inte är den bästa tidpunkten för alla träd. Kan fler exempel från verkligheten ge mer vägledning i frågan och vad mer behöver vi tänka på?
seminarie 1

Parkslide – hållbara kontrollmetoder

Fredag 22 mars 9.10-12.30

Parkslide orsakar allvarliga ekologiska och socioekonomiska problem och metoder för att kontrollera deras spridning är dyra. Vad säger den senaste forskning om olika bekämpningsmetoderna för att kontrollera parkslide? Hur stor effekt har de, hur ekonomiskt försvarbara är de och inte minst hur miljövänliga är de egentliga? Och vilken väg ska Sverige ta i frågan?
seminarie 3

Dagvatten – från problem till resurs

Torsdag 21 mars 13.30-16.40

Dagvatten var länge något vi bara grävde ned och ledde bort, men de senaste årens extremväder med både skyfall och torkperioder, tillsammans med ökat hållbarhetstänk, kräver en bättre hantering. Vilka lösningar finns för att fördela och fördröja stora vattenmassor, eller spara dem tills de behövs? Kan vi göra dagvattnet till en resurs för människor, växter och djur? Seminariet ger vägledning.
seminarie 2

Med buskar i fokus – en kunskapsdag med de främsta inom området

Fredag 22 mars 9.10 -16.30

Ta tillfället i akt och ge buskarna en heldag. Framstående experter inom området bjuder på all sin kunskap och lyfter buskavändningen i våra gröna miljöer till en ny nivå. Dagen är uppdelad i två seminarier och man anmäler sig till ett eller med fördel till båda och då ingår lunch!
Buskar - framsteg och forskning - 9.10 - 12.30
Buskansvändning version 2.0 på - 13.30 - 16.30
Sem 4 & 5

Yrkeseminarierna

Yrkesseminarierna ges torsdag och fredag under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 21 mars – 24 mars i Stockholmsmässans rymliga konferenssalar. Om och endast om mässan måste ställas in ges seminarierna digitalt. 

Anmälan
Ni anmäler er via FORs hemsida for.se senast 11 mars.

Fyll i alla uppgifter som namn, företag/organisation, e-post och mobilnummer och ange rätt faktureringsadress för er organisation och avdelning. Kontrollera den innan!

För e-fakturering anger ni det organisationsnummer som motsvarar ert kostnadsställe och/eller GLN-kod i anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare från ert företag/organisation.

Efter er anmälan får ni en automatisk bekräftelse med information om ert seminariedeltagande och rabattkod för fritt inträde till trädgårdsmässan. Ni använder koden och registrerar er online via mässans hemsida för att få inträdesbiljett till själva trädgårdsmässan. Ert seminariedeltagande prickas av vid konferensrummet.

Kostnad
Varje seminarium kostar 1 490 kr per person. Studentpriset är 990 kr. Ingen moms debiteras. Fika under pausen och inträde till trädgårdsmässan ingår. Går man på båda busk-seminarierna på fredag ingår lunch på utställarrestaurangen. Matkupong får ni vid seminariet.

Läs mer om trädgårdsmässan på for.se och på tradgardsmassan.se

Frågor
lise-lotte.bjorkman@for.se  070-293 30 85

Välkomna!

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är medarrangör av Nordiska Trädgårdar, som anordnas av Stockholmsmässan. FOR ordnar rådgivningsgatan, föreläsningsprogram, lördagsseminarium  samt de yrkesinriktade seminarierna under trädgårdsmässan. 

Rådgivningsgatan är samlingsplatsen för sällskap, föreningar och organisationer som alla har anknytning till fritidsodlingen i landet. Här finns kunskap och engagemang och svar på era trädgårdsfrågor.

På mässans öppna scener ges föredrag under hela mässan. Stockholmsmässan arrangerar programmet på Inspirationsscenen och FOR på Kunskapsscenen. Här föreläsare intresseföreningarna om sina specialområden.  

På lördagen ges seminariet Trädgårdar  – genom årstider och ett förändrat klimat med Ulf Nordfjell

Utställarna på trädgårdsmässan kommer från olika verksamhetsområden och många bra mässerbjudanden utlovas.