Remissvar

Förslag gällande användning och överlåtelse av växtskyddsmedel…

5 november, 2019

FOR lämnade sina synpunkter gällande Förslag gällande användning och överlåtelse av växtskyddsmedel, miljösanktionsavgifter på växtskyddsmedelsområdet samt utbildning för hantering av vissa växtskyddsmedel i oktober 2019 till Miljödepartementet.

FOR är överlag positiva till förslaget att införa en fjärde behörighetsklass och att användning av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3 kommer kräver en kortare utbildning. Med denna utformning finns det möjligheter för fritidsodlare att få tillgång till fler växtskyddsmedel jämfört med Kemikalieinspektions förslag från 2017. Dessa växtskyddsmedel kan behövas för att skydda trädgårdar och växter som angripits av allvarliga skadegörare eller invasiva främmande växter. Utbildningskravet säkerställer att rätt kunskap finns för korrekt hantering av växtskyddsmedel i behörighetsklass 3.
Läs hela remissvaret: Remissvar M2019 FOR 

< Tillbaka till remissvar