SEMINARIE 1

Torsdag 30 mars 9.10–12.20

Optimera komposteringen – viktigt i grön verksamhet

Att kompostera organiskt avfall och sluta kretsloppet är en given komponent i vår strävan mot mindre miljö- och klimatpåverkan i våra olika gröna verksamheter. Men även komposteringen har påverkan beroende av avfallets innehåll och hur komposten hanteras. Med ett bra upplägg och en fungerande komposteringsprocess minskar miljöpåverkan och utsläppet av växthusgaser. Frågan är hur man bäst går tillväga.

Och vad gör man sedan med slutprodukten, finns det avsättning för den i den egna verksamheten eller blir det till och med ett överskott? Och hur ser regelverket kring kompostering ut? Kompostexpert ger vägledning utifrån sin forskning och praktiker utifrån sina verkligheter. Kunskapsöverföring direkt till er inom eller utom kyrkan. Alla med grön verksamhet har nytta av mer komposteringskunskap. 

09.10    Välkommen och inledning

09.15    Regelverk att ta hänsyn till, Dan Haubo, trädgårdsingenjör och konsult, Taggen miljö och landskap AB

09.25    Optimera komposteringsprocessen av trädgårdsavfall – vad händer och hur kan vi påverka den? Evgheni Ermolaev, teknologie doktor och tidigare forskare inom kretsloppsteknik på SLU, nu på Stockholms vatten och avfall

10.15     Fika med smörgås

10.45    Kompostens användningsområden, Dan Haubo

11.00     Våra komposterfarenheter – vad fungerar, vad kunde förbättras och vad används komposten till? Så här gör vi på Berthåga kyrkogård, Lisa Gustavsson Flygt, kyrkogårdsarbetare, gruppchef Uppsala kyrkogårdar

11.30     Kompostera mera – personalen vill men chefen säger nej. Hur övertygar vi ledningen om fördelarna med egen kompost? John Taylor, trädgårdsmästare, John Taylor Trädgård AB.

12.00    Frågor och diskussion för en optimerad kompostering.

12.20     Avslutning

Moderator: Dan Haubo, trädgårdsingenjör och konsult, Taggen miljö och landskap AB

Seminariet görs i samarbete med Svenska Kyrkan