SEMINARIE 4

Fredag 30 mars 13.20–16.40

Skötsel av historiska trädgårdar – kompostering och tapetgrupper

Skötsel av historiska trädgårdar är en viktig del av förvaltandet av vårt gröna kulturarv. Det nationella projektet, Kunskap som växer – verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer, finansierat av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, har under tre år arbetat med trädgårdens hantverk som immateriellt kulturarv med fokus på bland annat kompostering och tapetrabatter två tidigare relativt outforskade områden.

Komposteringen har sin egen historia med ny dokumenterad kunskap. Trädgårdsavfall är en viktig del i all grön verksamhet, då som nu, och komposteringens betydelse behöver lyftas ur flera perspektiv. Tapetrabattens historia är mera känd men hantverket bakom är inte lika genomlyst. Vad har tapetrabatten för berättigande i dagens trädgårdar?

Med mer kunskap och utvärdering av äldre trädgårdshantverk och skötseltekniker kan nuvarande verksamheter i såväl äldre som yngre, större som mindre trädgårdar förvaltas och utvecklas. Historiska trädgårdar lär oss för framtiden. 

13.20     Välkommen och inledning

13.25     Projektet Kunskap som växer, Helena Kåks, projektledare, Hantverkslaboratoriet

13.40    Komposteringens nyupptäckta historia, Maria Flinck, trädgårdsantikvarie

14.10     Kompostering i historiska miljöer, Catarina Sjöberg, trädgårdsmästare och universitetslektor, Göteborgs universitet

14.30     Kompostering på Vinsarp – ett praktiskt exempel, Nilla Bygdén, trädgårdsmästare, Vinsarps säteri

15.10      Fika

15.30     Tapetgrupper – 1800-talets mästarrabatter då och nu, Maria Löfgren, trädgårdsmästare och universitetslektor, Göteborgs universitet

16.00     Det blommande Huseby, Annika Rydén, teknisk förvaltare park och trädgård, Statens fastighetsverk

16.30     Sammanfattning, diskussion och frågor

16.40     Avslutning

Moderator: Tina Westerlund, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet

Seminariet görs i samarbete med Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet