Anlägga gräsmatta

Fråga: Jag har en liten tomt i ett radhusområde och har nu fällt en del träd för att göra gräsmatta. Vad ska man tänka på? Vilken sorts jord ska man använda? Hur mycket går det åt? Hur länge ska man undvika att gå på nygjord gräsmatta?

Svar: Gräsmattan behöver ett matjordslager på minst 10 cm. Det kan innebära att du lägger på ny matjord (sandjord med 3–6 % mullhalt är bra) ovanpå din egen jord alternativt att du förbättrar den befintliga jorden med ett 5 cm tjockt lager torvmull eller kompostjord som blandas in i jorden. Det är viktigt att rötterna kan tränga ner i underlaget och vatten rinna undan, så om marken är kompakt behöver den luckras. Kratta och jämna till noga, vattna i förväg – förberedelserna är desamma antingen man sår eller lägger färdigt gräs. Hur lång tid det tar innan man kan gå på gräsmattan beror på en rad faktorer. Räkna med ca två månader från sådd innan du försiktigt kan börja gå och vistas på ytan. Lägger du färdigt gräs förkortas tiden betydligt. Tid för sådd och utläggning av färdigt gräs är vår och försommar, samt även tidig höst (mitten av augusti till mitten av september) om det är i södra och mellersta delarna av landet. Vid sådd, köp en bra gräsfröblandning, gärna en där rödven ingår. Satsa på någon blandning från välkänd firma, inte en billig ”anonym” blandning – den kan bestå av arter som inte är lämpliga i Sverige. Med färdigt gräs är det bra om det är någorlunda lokalt odlat så att förhållandena är desamma som man har själv.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar