SEMINARIE 4 & 5

Fredag 22 mars 9.10–16.30

Med buskar i fokus – en kunskapsdag med de främsta inom området

Ta tillfället i akt och ge buskarna en heldag. Framstående experter inom området bjuder på all sin kunskap och lyfter buskavändningen i våra gröna miljöer till en ny nivå.

En ny realitet avseende ekonomi, funktion, drift, förvaltning, ekosystemtjänster och hållbarhet kräver nya fokus. Klimatet förändras och ställer nya krav på växtmaterialet och såväl torka som riklig nederbörd och andra klimatförhållanden behöver beaktas. Våra städer förtätas och nya miljöer och förutsättningar ställer ytterligare krav på val av växter och material. Men naturen ger vägledning och lösningar till såväl bjälklag som regnbäddar.  Genom att lära oss mer om hur buskarna fungerar ökar dess betydelse och ändamålsenliga användning i alla våra gröna miljöer.

Viktigt är att förstå hur en plantering förändras över tid och hur man väljer rätt buskar för rådande situation och önskad funktion. Här ges framtidstips om nya användbara och förtjänstfulla buskar men även om sådana som kanske fallit i glömska när växtvalet blivit mer ensidigt i våra offentliga miljöer. Buskar har många kvalitéer och med ett bredare och bra urval blir planteringen så mycket mer innehållsrik. Det finns mycket att lära av Malmö stad, som nått internationell uppmärksamhet för sin annorlunda gestaltning och spännande buskval i sina offentliga planteringar. Vi får ta del av deras arbete. Det blir en buskdag ni inte vill missa! 

Anmäler ni er till båda seminarierna ingår lunch och matkupong fås på plats när ert deltagande prickas av vid seminarierummet.

Moderator och föreläsare: Henrik Sjöman, lärare och forskare, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp och vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård

Föreläsare: Johan Slagstedt, landskapsingenjör, markprojektör och konsult, Markkompaniet Syd AB, Eslöv                                                              Edit Stormwalther, landskapsarkitekt, projektledare, Malmö stad.

Seminarie 4. Fredag 22 mars 9.10–12.30

Buskar – forskning och framsteg 

09.10     Välkommen och inledning 

09.20     Gamla och nya infallsvinklar på buskar i och till våra gröna miljöer, Johan Slagstedt

10.00     Fika med smörgås

10.30     Buskar för ett framtida klimat, Henrik Sjöman

11.10     Stadens problem och naturens lösningar, Johan Slagstedt

11.50     Buskarnas investeringsprioriteringar och dess betydelse för oss, Henrik Sjöman

12.30     Avslutning

planteringar i cementparken
Seminarie 5. Fredag 22 mars 13.30–16.30

Buskanvändning version 2.0

13.30     Välkommen och inledning

13.40     Tid som faktor vid val av buskar, Henrik Sjöman

14.20     Framtidsbuskar – nya förmågor och gamla doldisar, Johan Slagstedt

15.00     Fika

15.20     Nydanande buskanvändning i Malmö, Edit Stormwalther

16.20     Vad tar vi med oss av dagen? Henrik Sjöman

16.30     Avslutning

 

 

Edit Stormwalther, landskapsarkitekt och projektledare på Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad. Edit deltar även i undervisningen på Alnarps lantbruksuniversitet och håller där föreläsningar om vegetationsgestaltning i Malmös stadsmiljö. Edit har ett stort intresse för framför allt lignoser och hur dessa bäst kan användas för att skapa levande, gröna stadsrum med mycket karaktär.

Johan Slagstedt, landskapsingenjör och delägare i entreprenadföretaget Markkompaniet Syd AB där han arbetar som markprojektör. Han har de senaste tjugo åren arbetat med att rita utemiljöer och gör handlingar både internt och externt, både i beställar- och i utförarroller. Han ägnar sig även åt undervisning på bl.a. SLU/Alnarp och växtutveckling inom E-planta. 

Henrik Sjöman, lärare och forskare vid  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp och vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och samverkar även med Kew Garden i London. 

Johan och Henrik skriver återkommande i fackpress och är författare till böckerna Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon. Och nu är motsvarande verk om buskar på gång. Det ser vi framemot!