Beskära yuccapalm

Fråga:Vi har en ca 10-årig yuccapalm som vi planterat som solitär i […]