Dör gräsmattorna av torkan?

I de allra flesta kommer gräsmattorna att överleva även 2018-års extrema sommar utan att behöva bevattnas. Gräsens strategi för att klara torkperioder är att låta de underjordiska delarna gå in i vila medan de ovanjordiska skotten dör. Det är då gräsmattan blir gul och torr. I detta vilande läge kan gräset klara långa torkperioder utan vatten. Men så fort det kommer regn i tillräcklig mängd så börjar de inom en två veckors period att skjuta nya gröna skott. Gräsmattan får då åter liv. Hur väl grässorterna klarar torkan varierar men  de sortblandningar som rekommenderas för villaträdgårdar är överlag tåliga.
De gräsmattor som redan innan torkan varit i dålig kondition t ex på grund av för lite gödsling, dålig dränering, angrepp av svampsjukdomar eller som drabbats av övervintringsskador löper större risk att fara illa av torkan. Det kan då behövas insådd av nytt gräs under hösten.