Tips på övningsuppgifter

Här finns frågor för att göra en quiz eller kahoot. Quizfrågar biologisk mångfald och invasiva främmande växter

Vad vet jag om invasiva främmande växter?

Arbetsform: Grupp

Syfte: Att förklara och kategorisera förkunskaper om invasiva främmande växter. Att ta reda på vad du redan vet om invasiva arter. 

Nästan varje dag rör du dig längs vägar, stigar, parker eller i naturen – och kan stöta på invasiva växter.

 1. Gör en tankekarta över invasiva arter. 
 2. Presentera för resten av klassen hur mycket ni vet i förväg om invasiva arter – och vilka arter och begrepp ni har pratat om.

Smultronställe i naturen

Alla har vi våra olika smultronställe. Smultronställe är ett ord för att beskriva en plats där man känner lycka, glädje och särskilt trivsel. Ofta är det förknippat med speciellt ställe i naturen, där av betydelse av ordet. Vilket är ditt smultronställe? 

 1. Prata i gruppen om vad i naturen som kan vara attraktivt för dig – och vad du skulle beskriva som ett härligt smultronställe. Är det en plats som du tycker är vacker, eller är det en plats som du kanske har härliga minnen från till exempel när du var liten. 
 2. Rita eller beskriv av dig utvalt område eller plats som du redan vet att du har eller som du tror skulle kunna bli ett smultronställe för dig. Eller en faktisk plats där det växer mycket smultron.
 3. Presentera din plats, ditt smultronställe för de andra grupperna.
 4. Placera in en eller fler invasiva främmande växter på smultronstället. Vilka konsekvenser kan det få för platsen? Beskriv hur de två introducerade invasiva främmande växterna påverkar ditt unika område om du inte får bekämpa dem.

Spridningsvägar

Arbetsform: Grupp eller enskilt

Syfte: Att förbereda och utvärdera en vetenskaplig modell.

Invasiva främmande växter sprids i Sverige. Vad är anledningen till att vissa arter sprids och hur kan vi aktivt bidra till att förhindra och minska spridningen?

Här är några av de råd som finns för att förhindra eller minska spridningen:

 • Dumpa inte trädgårdsavfall eller jord från trädgården i naturen eller utanför staketet tomten.
  • Lägg aldrig invasiva främmande växter på komposten. 
  • Ta inte med dig växter och frön från andra länder.
  • Transportera aldrig trädgårdsavfall i öppna släp.
  • Läs alltid på hur varje invasiv främmande växt ska hanteras korrekt.

 1. Diskutera vad du tror att de enskilda punkterna handlar om.
 2. Du måste nu, utgångspunkt i råden, ge praktiska rekommendationer till resten av klassen om att begränsa spridningen av invasiva främmande växter
 3. Gör en affisch med illustrationer och text med råd om hur du aktivt kan bidra till att minska spridningen av invasiva arter.

Vad görs i din hemkommun i kampen mot de invasiva främmande växterna?

Många kommuner i landet bekämpar invasiva främmande växter. Det är olika från kommun till kommun vilka invasiva främmande växter som bekämpas. 

På vissa kommuners hemsidor kan man använda sökordet “invasiv”, i andra kommuner måste man söka på den enskilda växt. Hitta de invasiva främmande växter som nämns på din kommuns hemsida.

 1. Undersök vad din kommun gör när det gäller att övervaka och kontrollera invasiva främmande växter.
 2. Vilka metoder använder kommunen för att bekämpa invasiva främmande växter?
 3. Ta eventuellt kontakta tekniska förvaltningen i din kommun för mer information.

Fotosafari

I ditt område kan du hitta invasiva främmande växter om du går på upptäcktsfärd. På webben kan du hitta många bilder på invasiva främmande växter, men du kan också gå på upptäcktsfärd med kamera för att hitta och fotografera invasiva främmande växter.

 1. Gå i grupper ut för att fotografera några av de invasiva främmande växterna som finns i ditt område.
 2. Anmäl de växter du hittar till www.invasivaarter.nu, och skicka in dina bilder

En informationskampanj om invasiva främmande växter

Arbetsform: Par eller grupper 

Syfte: Att kunna uttrycka sig precist och nyanserat genom att använda ämnesord och begrepp.

Kunskap är viktigt för att kunna övervaka och kontrollera invasiva främmande växter. Kunskap kan spridas på många sätt och en kampanj kan vara effektiv för att få så många som möjligt att förstå ett budskap.

Använd din kunskap och erfarenhet om invasiva främmande växter för att utveckla en kampanj för området där du bor.

Kampanjen kan till exempel vara ett vykort som delas ut eller skickas vänner och familj. Kampanjen kan även göras som affischer, man hänger upp i skolan och på offentliga platser. Kanske kan kampanjen ackompanjeras av en animerad film.

Din kampanj bör ge information som hjälper dig att besvara dessa frågor:

 • Vad är invasiva främmande växter?
 • Varför ska de invasiva främmande växterna kontrolleras?
 • Vilka invasiva främmande växter finns i vårt närområde?
 • Välj en invasiv främmande växt från närområdet och ange hur den kan bekämpas.

Klimatzoner

Livet på jorden har alltid förändrats i förhållande till utvecklingen av klimat. Den klimatförändring vi upplever idag som ett resultat av den globala uppvärmningen, bidrar till att förändra den biologiska mångfalden och risken att fler arter kan etablera sig i nya områden på grund av förändrade levnadsförhållanden. 

Arbetsform: Grupper

Syfte: Att få kunskap om klimatzonerna, diskutera aktuella klimatfrågor och klimatförändringarnas konsekvenser i relation till arter i framtiden.

 1. Diskutera hur tidigare klimatförändringar har bidragit till spridningen av arter. 
 2. Undersöka och beskriva den globala uppvärmningens betydelse för sammansättningen av djur- och växtliv.
 3. Skriv namnen på de 7 klimatzonerna på en karta

Välj bland dessa namn: nordlig polär klimatzon, tropisk klimatzon, södra subtropisk klimatzon, nordlig tempererad klimatzon, södra polär klimatzon, norra subtropisk klimatzon, södra tempererad klimatzon.

 • Vilka klimatzoner finns i Sverige
 • Diskutera och bedöm varför och hur den globala uppvärmningen kan påverka etableringen av invasiva främmande växtarter över hela världen.

Parkslide och media

Det rapporteras ofta om parkslide i nyhetsmedia och på sociala medier. 

Diskutera och ta reda på vad som är bakgrunden till artikeln om parkslide.

 1. Hitta egna nyhetsartiklar om parkslide. 
 2. Hitta eventuellt även andra rubriker om invasiva främmande arter på nätet.
 3. Gör en affisch eller en presentation av en eller fler rubriker, och presentera för resten av klassen.
 4. Gör en frågesport dit dina klasskamrater ska gissa vad rubrikerna täcker.

Speeddating – lyssna, lära och pröva andras argument

 1. Sitt två och två. Dra lott om vem som ska vara för och vem som ska vara emot i en fråga som anknyter till invasiva främmande växter. Ta till exempel blomsterlupin som väcker mycket känslor. Många älskar blomsterlupin och förknippar den med barndomssomrar, midsommar etcetera och vill att den ska vara kvar. Samtidigt som den hotar den biologiska mångfalden genom att till exempel tränga undan våra inhemska ängsväxter.  Diskutera i 1 minut.
 2. Skriv ner både dina och din motståndares argument. Diskutera vilka argument som var starkast och varför.
 3. Byt par. Vid nästa ”date” ska du ha motsatt åsikt. (Dvs. om du var för första gången ska du vara mot andra gången). Försök använda argumenten du skrivit upp och kom på nya.
 4. Skriv även denna gång ner argumenten.
 5. Byt åsikt varje gång du byter diskussionspartner
 6. Tips till läraren: Bryt övningen efter några rundor. Eleverna skriver en kort reflektion kring frågorna: Hur var det att vara för? Hur var det att vara mot? Hur kändes det att byta åsikt? Övningen avslutas i helklass med en genomgång av de argument som kommit fram.

Fyrahörnsövning

Varje hörn i klassrummet representerar ett av alternativen. Eleverna ställer sig i det hörn de bäst tycker stämmer med deras åsikt.

1.Vem är ansvarig om en invasiv främmande växt sprider sin in i en privat trädgård från en allmänning? Som t ex parkslide. 

 • Kommunen som är ansvarig för allmänningen?
 • Trädgårdsägaren
 • Grävbolaget som förmodligen transporterade rotdelar när de kört i området?
 • Annat

2. Vem/vilka borde bestämma vilka plantor och frön som det är tillåtet att importera?

 • Länders regeringar
 • Forskarna
 • Marknaden
 • Annat

3. Vems fel är det att de antalet arter i naturen minskar? 

 • Det är de rika ländernas fel
 • Det är de fattiga ländernas fel
 • Det är allas fel
 • Annat

Linjeövning

Presentera en tänkt linje från den ena väggen till den andra. Ena hörnet representerar den ena extremen av åsikt, andra hörnet den andra. Eleverna ställer sig längs linjen för att markera ståndpunkt.

Ska man själv få bestämma vilka växter man har i den egna trädgården?

 • Nej, det måste finnas regler.
 • Behövs inga regler, alla växter ska alltid tillåtas

Skulle du kunna tänka dig att hjälpa till att bekämpa invasiva främmade växter på din fritid genom t ex gå ut i fält och dra upp jättebalsamin?

 • Aldrig i livet!
 • Absolut, det gör jag gärna!

Verbal tennis – få igång tankarna

Ge eleverna ett ämne, ett påstående eller en bild att associera till. Förslag på hur man kan introducera övningen: ”Vi ska arbeta med området biologisk mångfald. Vilka ord tänker du på när du ser denna bild”? Använd exempelvis bilden på blomsterlupin på denna sida. 

Eleverna arbetar i par och säger omväxlande vilka ord man tänker på.

Efter en stund kan man bryta och välja ut några av orden som ett av elevparen kommit på och diskutera lite mer kring: Vad var det som gjorde att just dessa ord kom upp? Vilka associationer ligger bakom? Hur anknyter de till ämnesområdet?