Personuppgiftspolicy/GDPR

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är säkra. Hos FritidsOdlingens Riksorganisation registreras personuppgifter från de personer som interagerar med oss och som medverkande på våra seminarier. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som finns här inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift? En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad en registrerad). Exempel är namn, adress etc.
Hur samlas personuppgifterna in? När du mailar FritidsOdlingens Riksorganisation eller anmäler dig till våra seminarier så att vi kan få kontakt med dig. 
Vilken typ av information registreras? För- och efternamn, kontaktuppgifter så som adress,  e-post och telefonnummer
Vad använder vi informationen till? Uppgifterna använda för att vi skall kunna skicka material till dig om du är deltagare på våra seminarier eller mottagare av våra nyhetsbrev. Skickar du en trädgårdsfråga till våra rådgivare behöver vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig med svar på din fråga.

Rättslig grund

  • Mottagare av nyhetsbrev – berättigat intresse
  • Registrering av dina uppgifter – fullgörande av avtal om deltagande på seminarier.

Dina personuppgifter används enbart i ovan nämnda syfte. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden från FritidsOdlingens Riksorganisation. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. 
Vem delar vi informationen med? FritidsOdlingens Riksorganisation delar inte informationen med tredje part förutom till entré till seminarier på Nordiska Trädgårdar.
Hur länge sparas mina bilder och personuppgifter? Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver. Är du bara anmäld till ett seminarium kommer dina uppgifter raderas efter att information om nästa års seminarier skickats ut. Du kan när som helst be om att bli raderad från vårt register. Behöver du hjälp med detta kontakta ulf.nilsson@for.se eller inger.ekrem@for.se
Vilka rättigheter har jag som registrerad? Du har rätt att få ett utdrag av vilka uppgifter om finns registrerade, detta får du genom att maila oss. Du har även i vissa fall rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att få dem korrigerade. Detta får du genom att kontakta ulf.nilsson@for.se

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi är måna om att ta hand om dina uppgifter och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att din information sprids och/eller missbrukas. Behandlingen av din information loggas och kontrolleras kontinuerligt. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter Åtkomst till listor med dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter med att skicka ut material i samband med seminarier eller nyhetsbrev. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering.

Brandväggar och säkerhetslösningar FritidsOdlingens Riksorganisation använder sig av både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra dina uppgifter från intrång och yttre hot.

Seriösa leverantörsval FritidsOdlingens Riksorganisation använder sig av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot FritidsOdlingens Riksorganisation och i förhållande till GDPR (General Data Protection Regulation) via tydliga avtal.

Vilka rättigheter har du?

  • Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande: Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
  • Att bli bortglömd, att dina uppgifter raderas från FritidsOdlingens Riksorganisations listor
  • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som FritidsOdlingens Riksorganisation utför av dina personuppgifter.
  • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån FritidsOdlingens Riksorganisation i ett strukturerat format.
  • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
  • Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
  • Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till oss
FritidsOdlingens Riksorganisation ulf.nilsson@for.se, inger.ekrem@for.se