Thujahäcken börjar tappa färgen

Fråga: Jag har planterat en häck med Thuja växter en sträcka på 25 meter. Nu har buskarna blivit dassiga i färgen och en del av barren har blivit bruna. Vad kan det bero på? När jag planterade den grävde jag 50 cm djupa gropar som satte ner växterna i och fyllde på med en jordblandning bestående av planteringsjord och torvmull och vattnade rikligt efteråt. Håller häcken på att vissna ner eller tar det tid för den att etablera sig?

Svar: När planterade du häcken? Vad är det för jord och hur mycket har du vattnat? En så varm och torr sommar som denna kan den ha extra svårt att etablera sig och behöver mycket vatten eftersom barren dunstar hela tiden. Samtidigt får den inte stå i ständig fukt som det kan bli om man planterar i en grop i lerjord. Där kan det bli som en balja där plantorna lider av syrebrist.  Så, utan att veta mer om förutsättningarna, kan de symtom som du beskriver faktiskt bero både på torka och för mycket fukt.

Det som har blivit brunt repar sig inte utan ska klippas bort så att plantan kan skjuta nya skott. Tuja tål beskärning ganska bra till skillnad mot andra barrväxter.

Om det beror på att det är för tät jord så att plantorna står som i en balja borde du plantera om häcken. Gräv ur ett sammanhängande dike ner till ca 20-30 cm. Luckra jorden i botten och blanda med dränerande grus och sten. Blanda resten av den befintliga jorden med planteringsjord eller torvmull så att det bildas en upphöjd bädd med totalt ca 50 cm jorddjup.

Men om det istället är torkkänslig jord är det vattning och ev marktäckning med täckbark som gäller.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar