Invasiva främmande arter

Nya arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter

Posted on

EU-kommissionen beslutade den 25 juli 2019 om att lägga till 17 nya arter till EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Få av dem kan idag etablera sig varaktigt i svensk natur, men redan vid mindre klimatförändringar ökar den risken. Den nya förteckningen trädde i kraft den 15 augusti.Bland de nya arterna på EU-förteckningen bedömer Naturvårdsverket […]