Lärarhandledning

Vi är glada över att du vill använda vårt skolmaterial om invasiva främmande växter. Vår förhoppning är att materialet bidrar till att fler lär unga sig mer om den biologiska mångfalden och hur vissa växtarter kan påverka den enskilde människan och vårt samhälle negativt. 

Läs mer

Lärobok

Invasiva främmande växter – och hur den biologiska mångfalden påverkas

är ett basläromedel om de invasiva främmande växterna anpassad för gymnasie- och vuxenskolan med inriktning park och trädgård. Med ett enkelt språk, tydlig struktur och fantastiska illustrationer görs läran om de invasiva främmande växterna både lockande och inspirerande.

Läs mer

Övningsuppgifter

Här hittar du ett antal aktiviteter som kan användas i skolan eller av föreningar för att lära ungdomar mer om hur de invasiva främmande växterna påverkar samhället och den biologiska mångfalden. Steg för steg beskrivs de olika uppgifterna och hur man kan arbeta vidare med de invasiva främmande växterna på ett roligt, motiverande och relevant sätt. 

Läs mer

Studiecirkel

Tillsammans med Studiefrämjande har vi tagit fram en studieplan om du vill lära dig mer om de invasiva främmande växterna i en studiecirkel. Läs mer

Kunskapstest

Är du en mästare på invasiva främmande växter? Här kan du testa dig kunskaper i ett test som tar bara några minuter. Lycka till!

Yrkeswebinar

FOR arbetar aktivt för öka kunskapen om de invasiva främmande växterna även för dig som arbetar inom trädgårdssektorn. Vi anordnar yrkesseminarium om de invasiva främmande växter med inbjudna gästföreläsare för att hela tiden kunna erbjuda den senaste forskningen.  
 
Läs mer