Pyralidaffären

Pyralidaffären handlar om hur rester av växtskyddsmedlen klopyralid och aminopyralid (s.k. pyralider) upptäcktes i organiska växtnäringar (2020) och djurgödsel (2021) och orsakade skador på tusentals växter. 

————-

Pyralidskador odlingssäsongen 2022 >

Rapport av Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation

 

FOR har samlat in uppgifter från drabbade fritidsodlare och analyserat misstänkt växtnäring.

Pyralider har hittats i nästan alla organiska råvaror, med ursprung i lantbruket, som används av fritidsodlare till växtnäring. FORs analyser har påvisat rester av klopyralid i ko-, häst-, får- och hönsgödsel och aminopyralid i majsstärkelse och kogödsel samt pikloram i hästgödsel. Det kan likaväl drabba fritidsodlare som köper organisk växtnäring på garden center, till de som har tillgång till stallgödsel, halm eller ensilage från ridskola eller lokalt lantbruk. Till och med odlare som använder hönsgödsel från egna höns men som utfodras med inköpt foder riskerar få växtskador.

Hjälp oss att få en bättre bild av omfattningen av misstänkta växtskador av bekämpningsmedlet klopyralid och andra närbesläktade ämnen. Viktig information för att påverka beslutsfattare att förbjuda pyraliderna. 

Illustration växtnäring_liggande_grå
Spridningsvägar för pyralid från lantbrukets åkrar till fritidsodlarnas växter. Illustration Emma Franzén
En förvriden och deformerad tomatplanta som fått näring med innehåll av klopyralid.

LÄS MER

FORs utredning, Rester av  bekämpningsmedel i växtnäring, har genomförts för organisationens egna medel.
Läs mer >>

Rapporten ”Fortsatta problem med bekämpningsmedel i gödsel – erfarenheter från odlingssäsongen 2021” sammanfattar problemen med pyralider under odlingssäsongen 2021. Läs den >>

Kort sammanfattning 2020
Rapport FOR klopyralid 20200920

Odlingssäsongen 2021
Slutrapport om skador på växter orsakade av växtnäring. Rester av bekämpningsmedel i växtnäring.  >>

Om pyralider: 
Ogräsmedel godkända för användning i Sverige som innehåller pyralider (aminopyralid, klopyralid eller pikloram) >>

Lär dig känna igen växtskador orsakade av pyralider
Symptomrapport 2022

In English 
Results from 2021
Pesticides in organic fertilisers_FOR_23 jan 2022

Läs mer och skriv under Koloniträdgårdsförbundets namninsamling på Pyralidstopp.nu >>

Här hittar du alla som står bakom kampanjen >>

Vill din organisation också stå bakom att förbjuda pyralider? maila hej@pyralidstopp.nu