Kategorier
< Alla ämnen
Utskrift

Potatisbladmögel

Fråga: Vad kan man göra för att slippa potatisbladmögel?

Svar: Potatisbladmögel (Phytophthora infestans) är den viktigaste svampsjukdomen på potatis. Potatisbladen får mörka grönaktiga fläckar som svartnar efterhand. Vid hög fuktighet bildar svampen mycel och spridningskroppar på bladets undersida, detta ser ut som ett gråaktigt ludd. Spridningen från den första punktkällan till övriga växtdelar kan gå snabbt och leda till att blasten helt vissnar. Från det angripna bladverket kan svampens spridningskroppar (s.k. sporangier) följa med regn och bevattningsvatten ner i jorden och där angripna potatisknölarna och ge upphov till brunröta. Knölarna får genomgående torra rötor ofta med en rödaktig färg.  Svampen kan överleva i marken med särskilda övervintringsorgan (sk. oosporer) under lång tid.

Åtgärder

Sortval & kvalitet

 • Välj motståndskraftiga sorter. Helt resistenta sorter finns inte men mer eller mindre motståndskraftiga
 • Välj tidiga sorter med snabb utveckling som är färdigutvecklade innan angreppen normalt sett börjar i juli t.ex. Rocket och Minerva (obs dessa sorter är inte motståndskraftiga mot potatisbladmögel).
 • Köp statskontrollerat utsäde som ska vara fritt från smitta. Undvik att ta eget utsäde om smitta finns i området.

Odlingsteknik

Den viktigaste åtgärden i fritidsodling är att komma igång tidigt med odlingen för att potatisen ska ha nått långt i sin utveckling innan angreppen börjar. Detta kan åstadkommas genom:

 • Förgro potatis – fyra veckor innan utplantering läggs knölarna på brickor i ett ljust rum med en temperatur kring 12 C. Knölarna bildar groddar som ska vara knubbiga och 1,5 cm långa vid plantering. Alternativt läggs knölarna i kruka med fuktig jord i botten och utvecklar då också rötter vilket påskyndar i utvecklingen till skörd ännu mer i fält. Vattna när jorden känns torr. Var försiktig vid plantering så att groddar och rötter inte skadas vid utplantering.
 • Plantera ut så fort det går (dvs när jordtemperaturen har nått över 8 C). Det går att skynda på uppvärmningen av jorden genom att lägga på ett lager fiberduk innan plantering.
 • Odla på solig plats. Svampen trivs i fuktiga och skuggiga lägen
 • Stort avstånd mellan plantorna så att bladverket kan torka upp (70 cm).
 • Balanserad kvävegödsling, vid kraftig kvävegödsling gynnas svampen. En planta som har optimal odlingsförutsättning kan lättare stå emot angrepp.
 • Växtföljd är viktig då svampen kan överleva lång tid i jorden

 När angrepp konstaterats

 • Skär bort blast direkt när angrepp konstaterats. Kasta i soptunna eller bränn. Lägg inte i kompost.
 • Låt inte knölar eller blastrester finnas kvar i jorden efter höstskörden dessa kan sprida smittan under kommande odlingssäsong.
 • Skörda i torr väderlek
 • Håll efter ogräs som tillhör familjen potatisväxter t ex nattskatta. Dessa kan agera som spridningskälla under sommaren

Växtskyddsmedel

Det finns inga växtskyddsmedel som är godkända för fritidsodling som fungerar mot potatisbladmögel

Övrigt

På lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp pågår ett förädlingsprogram för potatis vars mål är att framställa potatissorter med motståndskraft mot potatisbladmögel men som samtidigt passar bra för svenska förhållande. Förhoppningsvis kan detta leda till bättre sorter i framtiden även för svenska fritidsodlare.

Ulf Nilsson, Koloniträdgårdsförbundet 2016

Tidigare Paprika med lila fläckar
Nästa Potatisbladmögel
Table of Contents