FORs digitala yrkesseminarier

22–26 mars 2021

for_logo_vit-1.png

Säkrare växtetablering

Måndag 22 mars 12.45–16.20
Tema Hållbar växtanvändning.
Med rätt växt av rätt kvalitet på rätt plats med en fungerande etableringshantering och förvaltning skapas förutsättningar för en hållbar växtanvändning...
seminarie 1

Gynna pollinatörer
i tätorterna

Torsdag 25 mars 12.45–16.30
De pollinerande insekternas tjänster är ovärderliga för vår matförsörjning. En tredjedel av landets vilda bi- och humlearter är hotade enligt Artdatabanken. Hotas de, hotas vi. Och det är hög tid att ta gemensamma…
seminarie 4

Betydelsen av
en levande jord

Tisdag 23 mars 12.45–16.20
Tema Hållbar växtanvändning.
Genom att sköta markens ekosystem och mikroliv gynnas växtligheten. Växternas samspel med jordbakterier och mykorrhizasvampar kan ge många fördelar…
seminarie 2

Att ta sig an en trädgård med historia

Fredag 26 mars 12.45–16.30
Alla trädgårdar har sin historia och trädgården behöver varken vara stor eller riktigt gammal för att ha sitt eget signum – en trädgårdssjäl – värd att bevara och förvalta. Seminariet tar avstamp i Enaforsholms…
seminarie 5

De viktiga träden
– fria eller fälla

Onsdag 24 mars 12.45–16.20
Träd har många viktiga funktioner och värden. Med genomtänkta avvägningar är det lättare att ta bra beslut. Vi brottas med frågor som exempelvis behövs det flera träd? Hur kan träd bevaras och vilka träd måste tas bort?
seminarie 3

Så här går seminarierna till:

Seminarierna kommer att livesändas digitalt från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, via Zoom eller Teams. Programmen laddas ner innan men är kostnadsfria att använda. Om Coronaläget tillåter kommer det finnas möjlighet för en mindre publik att delta på plats. Ni anger i anmälan om ni är intresserade och med kort varsel kan var på plats hos KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm. 

Anmälan
Ni anmäler er via nedanstående länk senast 15 mars. Fyll i alla uppgifter som namn, företag/organisation, e-post och mobilnummer och gällande faktureringsadress och ref.nr. Faktura och biljettkod till mässan skickas med e-post. För e-fakturering ange organisationsnummer och GLN-kod.

Anmälan är bindande. 

Efter er anmälan får ni en automatisk bekräftelse. Strax innan seminarierna skickas anslutningslänk och mer information om ert deltagande till er personliga mejladress. Anslut till seminarierna i god tid för att undvika krångel med tekniken. Seminarierna spelas in.

Pris
Varje halvdagsseminarium kostar 1 290 kr per person. Deltar du i tre eller fler seminarier eller om ni är tre eller fler personer från samma företag är kostnaden 990 kr per person och seminarium. Studentpriset är 890 kr. Ingen moms debiteras, eftersom FOR är en ideell förening och momsbefriad.

I priset ingår även fritt inträde till den digitala trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 25–28 mars. Personlig inträdeskod skickas i informationsmejlet. Läs mer om mässan här på www.for.se och på www.tradgardsmassan.se

Frågor
lise-lotte.bjorkman@for.se 070-293 30 85

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i seminarieprogrammet.

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är medarrangör av Nordiska Trädgårdar, som anordnas av Stockholmsmässan. FOR ordnar rådgivningsgatan, föreläsningsprogrammet samt de yrkesinriktade seminarierna under mässan. I år ges trädgårdsmässan digitalt.

Rådgivningsgatan är samlingsplatsen för sällskap, föreningar och organisationer som alla har anknytning till fritidsodlingen i landet. Här finns kunskap och engagemang och svar på era trädgårdsfrågor.

I mässans föreläsningsprogram ges ca 100 digitala kunskapsföredrag/filmer.  Föredragen bjuder på det mesta inom trädgård som växter, odling, mångfald, böcker och utnämningar.  Merparten av föreläsarna kommer från en trädgårdsförening ansluten till FOR.

Utställarna på trädgårdsmässan kommer från olika verksamhetsområden och många bra digitala mässerbjudanden utlovas.