SEMINARIE 3

Fredag 31 mars 9.10–12.15

Fria eller fälla – den nyaste metoden för träd i offentlig miljö

Både träd och kunskap växer och förändras. Nu finns en ny metod om hur vi ska förhålla oss till de viktiga träden. I den reviderade upplagan av skriften Fria eller fälla, har den senaste lagstiftningen, metoderna och synsätten samlats. En förändrad metod påverkar underlagen till våra beslut så att de blir hållbara och bättre motiverade. Vad säger lagen och hur ska den tolkas? För att bästa beslut ska kunna tas finns saker att känna till.

Seminariet exemplifierar teorin med exempel från verkligheten. Ni får svar på vanligt förekommande frågor om träd i offentliga miljöer. Hur ska vi förhålla oss till sjuka träd och hur blir det med träden vid ledningar och nya dragningar, kan vara frågor man brottas med. Kanske har ni egna fall ni vill fråga expertisen om. Ta tillfället i akt!

09.10    Välkommen och inledning

09.20    Lagstiftningen – vad har träden för juridiskt skydd och hur ska det tolkas, Karin Sandberg biolog på länsstyrelsen i Västmanlands län

09.40    Nytt i fria eller fälla – gamla metoden i jämförelse med den nya, Johan Östberg, konsult, Trädkontoret   

10.10      Fika med smörgås

10.40     Genomgång av metoden steg för steg, Johan Östberg och Karin Sandberg

11.00      Verkliga och vanligt förekommande fall presenteras och diskuteras,
Johan Östberg och Karin Sandberg tillsammans med deltagarna.

    Bland annat kommer detta att behandlas:

  • Riskträd, både akuta och mindre akuta
  • Träd med allvarliga skadegörare
  • Träd vid nybyggnation och leddragningar
  • Egna fallfrågor från seminariedeltagarna

12.00     Sammanfattning, frågor och förtydliganden

12.20     Avslutning

Moderator: Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist, Gunnels Ord & Jord AB

Seminariet görs i samarbete med Svenska Trädföreningen och Länsstyrelsen i Västmanlands lä