SEMINARIE 1

Torsdag 21 mars 9.10–12.30

Beskärning – nya rön och erfarenheter

Nya studier från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Alnarp ger information om bästa beskärningstidpunkt för bra övervallning och minst mörkfärgning av veden för några trädarter. Att beskära under JAS kanske inte är den bästa tidpunkten för alla träd och tidigare rekommendationer kan ifrågasättas.

Kan fler exempel från verkligheten ge mer vägledning? När, hur och varför ska vi beskära eller ska vi beskära överhuvudtaget? Trädens fysiologi, växtplats, ålder, kondition och beskärningens syfte är faktorer att väga in i alla beskärningsbeslut.

Under seminariet delger erfarna yrkesutövare sina kunskaper och iakttagelser om resultat från olika beskärningsåtgärder och tidpunkter för träd och fruktträd. Det finns möjlighet att ställa egna frågor.

Seminariet är för alla som vill fördjupa sina kunskaper om beskärning och riktar sig både till utförare och beställare. Speciellt alla som innehar Grönt Kort i fruktträdsbeskärning har här möjlighet till fortbildning och utvärdering av egna beskärningsbeslut.  

Grenkarge övervallning

09.10       Välkommen och inledning

09.20      Vilka lärdomar kan vi dra av den nya beskärningsstudien från SLU? Anna Levinsson, forskare och Anna Lund, forskningsassistent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

09.40      Vad har arboristen för erfarenheter – hur påverkar art, åtgärd och tidpunkt trädets övervallning och andra reaktioner på beskärning. Exempel från några vanliga trädarter, Dani Mladoniczky, konsulterande arborist, Trädliv AB

10.30       Fika med smörgås

11.00        Vad har fruktträdsbeskäraren för erfarenheter – hur mycket spelar åtgärd, art och tidpunkt in för övervallning och mörkfärgning för de olika fruktträden? När kan det vara motiverat att lämna tapp på grenar? Niklas Medin, trädgårdsmästare och pomolog, Rosendals Trädgård

11.50        Hur bedömer man om ett fruktträd klarar av att beskäras? Henrik Bodin, trädgårdsrådgivare och Grönt Kort ansvarig, Riksförbundet Svensk Trädgård

12.10       Lärdomar från seminariet och egna frågor som söker svar – moderatorn sammanfattar utifrån egen erfarenhet och bjuder in till öppen diskussion, Eva Robild

12.30       Avslutning

Moderator: Eva Robild, journalist, författare och beskärare, Robild Reportage AB i Höganäs.

Seminariet görs i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård