FORs yrkesseminarier

30-31 mars 2023

for_logo_vit-1.png

Optimera komposteringen – viktigt i grön verksamhet

Torsdag 30 mars 9.10-12.20

Att kompostera organiskt avfall och sluta kretsloppet är en given komponent i vår strävan mot mindre miljö- och klimatpåverkan i våra olika gröna verksamheter. Men även komposteringen har påverkan beroende av avfallets innehåll och hur komposten hanteras.
seminarie 1

Fria eller fälla – den nyaste metoden för träd i offentlig miljö

Fredag 31 mars 9.10-12.20

Både träd och kunskap växer och förändras. Nu finns en ny metod om hur vi ska förhålla oss till de viktiga träden. En förändrad metod påverkar underlagen till våra beslut så att de blir hållbara och bättre motiverade. För att bästa beslut ska kunna tas finns saker att känna till.
seminarie 3

Slow Flowers – hållbar samverkan mellan odlare och användare

Torsdag 30 mars 13.20-16.40

Hur kan vi blomstersmycka mera hållbart? Inarbetade mönster håller på att brytas. Varför importera långt bortifrån när det går att odla på nära håll i samklang med naturen, årstiden och den egna verksamhetens målsättning.
seminarie 2

Skötsel av historiska trädgårdar – kompostering och tapetgrupper

Fredag 31 mars 13.20-16.40

Komposteringen har sin egen historia med ny dokumenterad kunskap. Trädgårdsavfall är en viktig del i all grön verksamhet, då som nu och komposteringens betydelse behöver lyftas ur flera perspektiv. Vad har tapetrabatten för berättigande i dagens trädgårdar?
seminarie 4

Seminarierna

Seminarierna
Yrkesseminarierna ges torsdag och fredag under trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 30 mars – 2 april i Stockholmsmässans rymliga konferenssalar. Om och endast om mässan måste ställas in ges seminarierna digitalt. 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.

Anmälan
Ni anmäler er via FORs hemsida for.se senast 20 mars. Fyll i alla uppgifter som namn, företag/organisation, e-post och mobilnummer och ange rätt faktureringsadress för er organisation och avdelning. Kontrollera den innan så den blir rätt!

Faktura skickas med e-post. För e-fakturering anger ni det organisationsnummer som motsvarar ert kostnadsställe och/eller GLN-kod i anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan deltagare från ert företag/organisation. 

Efter er anmälan får ni en automatisk bekräftelse med information om ert seminariedeltagande och biljettkod för inträde till trädgårdsmässan. Seminarierna ges i mässans konferensavdelning och där prickas ert deltagande av.

Kostnad
Varje seminarium kostar 1 490 kr per person. Studentpriset är 990 kr. Fika under pausen och inträde till trädgårdsmässan ingår. Ingen moms debiteras, eftersom FOR är en ideell förening och momsbefriad.

Läs mer om trädgårdsmässan på for.se och på www.tradgardsmassan.se

Frågor
lise-lotte.bjorkman@for.se  070-293 30 85

Välkomna!

Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, är medarrangör av Nordiska Trädgårdar, som anordnas av Stockholmsmässan. FOR ordnar rådgivningsgatan, föreläsningsprogram, lördagsseminarium  samt de yrkesinriktade seminarierna under trädgårdsmässan. 

Rådgivningsgatan är samlingsplatsen för sällskap, föreningar och organisationer som alla har anknytning till fritidsodlingen i landet. Här finns kunskap och engagemang och svar på era trädgårdsfrågor.

På mässans öppna scener ges föredrag under hela mässan. Stockholmsmässan arrangerar programmet på Inspirationsscenen och FOR på Kunskapsscenen. Här föreläsare intresseföreningarna om sina specialområden.  

På lördagen ges seminariet Med täckodling som ledstjärna med Börje Remstam och Sara Bäckmo

Utställarna på trädgårdsmässan kommer från olika verksamhetsområden och många bra mässerbjudanden utlovas.