Nyheter

Följ med bland de senaste nyheterna inom fritidsodling. Här får du veta mycket om allt från växtskyddsmedel och invasiva arter till senaste föreläsningen och årets kryp.

Rikare Trädgård

Årets Rikare Trädgård

Utmärkelsen Årets rikare trädgård 2021 går till Ronny Fritsches radhustomt på Hisingen i Göteborg, som visar hur mycket det går att göra även på en liten yta, utan att vara expert. Den livfulla lilla trädgården är ett tydligt exempel på hur snabbt naturen svarar på insatser som görs för ökad biologisk mångfald. Ronny Fritsche har

Läs mer »
Ekologisk näring

Klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter –
Vad betyder det för fritidsodlare?

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat 30 produkter av organiska gödsel och påsjordar under 2021. Alla produkter utom en är slumpmässigt inhandlade i olika trädgårdsbutiker under maj detta år. Undersökning genomfördes då det under våren 2021 fortsatt komma in rapporter till FOR om växter som misstänkts ha skadats av ogräsmedel i gödselprodukter.  Rester av bekämpningsmedel i växtnäring. Slutrapport

Läs mer »
FOR

Analys av påsjord och organiska gödselprodukter

PRESSMEDDELANDE Bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel  Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, och/eller klopyralid . Exempelvis hittades klopyralid i pelleterad ko- och hönsgödsel som säljs i konsumentförpackningar. Däremot kunde inga bekämpningsmedelsrester detekteras

Läs mer »
Efterlysning

Håll utkik efter koloradoskalbaggen

Jordbruksverket vill uppmana alla som odlar potatis i Kristianstadstrakten att hålla utkik efter koloradoskalbaggen i sina odlingar. Larver av koloradoskalbagge har upptäckts i ett potatisfält i Kristianstadstrakten i Skåne. Koloradoskalbaggen är en karantänskadegörare i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar län, och fall ska därför anmälas till Jordbruksverket som fattar beslut om bekämpning och andra

Läs mer »
FOR

Misstänker du att dina plantor fått skador av jord, gödsel eller kompost i år?

Har dina småplantor drabbats av missbildade blad under våren eller vuxit dåligt? Förra året analyserade Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, organisk växtnäring som var baserad på vinass. I flera fall konstaterades att produkterna innehöll bekämpningsmedel i halter som gav kraftiga skador på känsliga växter. Vi fortsätter undersökningen i år och är nu särskilt intresserade av att analysera påsjordar,

Läs mer »
Nordiska trädgårdar

Undvik förgiftad jord och näring

Marek Rolonec på FOBO har skrivit några rader om alternativ till köpejord Gör din egen flytande näring Flytande näring är bra för växter i början av säsongen då vi vill ha en snabb tillväxt. En flytande näring tas upp mycket snabbt av växten och kan ges ofta och i små doser under tillväxtfasen. NässlorLägg Brännässlor

Läs mer »