Kategorier
< Alla ämnen
Utskrift

Vit beläggning på perennbladen

Fråga: Bladen på perenner i min rabatt med gammaldags tema får en vit beläggning. Främst kommer det på höstflox (inte alla) och höstastrar. Vad är det och kan jag göra något åt detta?

Svar: Du har fått mjöldagg på dina perenner. Mjöldagg är en svamp som angriper växter och ger dem en vit beläggning. Den gynnas av torka, i motsats till de flesta andra svampar. Bland höstflox finns det sorter som är mjöldaggsresistenta (= kan inte få): ’David’ (vit), ’Eventide’ (blålila), ’Orange Perfection’ (orangeröd) och ’Starfire’ (cerise). Bland astrarna finns inga resistenta sorter utan du bör flytta plantorna till en fuktigare växtplats. Mjöldagg går även att bekämpa (2 tsk såpa + 2 tsk bikarbonat blandas i 1 liter vatten, spraya på växten så fort angrepp syns). Denna insats måste sättas in varje år och upprepas under växtsäsongen. Jag tycker därför att det bästa är att flytta eller kassera växten.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 2 2009

Tidigare Vissna funkiablad
Table of Contents