Kategorier
< Alla ämnen
Utskrift

Plommonträdens utseende

Fråga: Fördjupar mig just nu i fruktträd inför en utvidgning av trädgården. Funderar på 2 av följande plommonträd: Prunus domestica ‘Experimentalfältets Sviskon’ E,  Prunus domestica ‘Reine Claude d’ Oullins E och/eller  Prunus domestica ‘Opal’ E.

Vad som inte framgår så tydligt är de olika sorternas växtsätt. Om de är flerstammiga, breda, sluthöjd med mera. Detta gäller generellt om fruktträd har jag lagt märke till.

Jag är ute efter ett flerstammigt träd som gärna kan bli lite brett och omfångsrikt och då är det den egenskapen som blir mer avgörande än själva fruktens egenskaper. Har ni något förslag?

Svar: Det stämmer att fruktträdsutseende är svårt att hitta information om. Anledningen till det är för att man i odling av fruktträd försöker likrikta utseendet på alla sorter. De är förädlade på samma typ av grundstam och de odlas alla som kronträd inte buskar/flerstammiga träd. Vissa specialtyper av träd finns det som då är tänkta att bli spindelträd eller spaljéträd. Tanken är att alla fruktsorterna sköts på samma sätt i hemträdgården med en årligbeskärning som då ger ett träd med önskad bredd och höjd.

Hade man istället odlat fruktträd på samma sätt som buskar. Det vill säga odlat dem på egen rot och låtit dem växa som de vill. Så hade man fått en stor variation i utseende och växtkraft. Vissa sorter hade blivit höga träd medan andra sorter hade blivit buskträd. Om man besöker ett klonarkiv kan man få en liten bild av hur olika sorter växer. För där är man inte lika noga med beskärningen utan låter träden utvecklas mer normalt. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellagenbanken/om-nationella-genbanken/klonarkiv-for-frukt/

En bok som ger en liten bild av hur olika päron, plommon och körsbärsträd växer är Anton Nilssons bok Våra päron-, plommon- och körsbärssorter. Finns ofta att låna på biblioteken. När det gäller dina tre föreslagna sorter så kan man säga att ’Experimentalfältets Sviskon’ är ett smalväxande träd som ofta blir högt. ’Reine Claude d’Oullins’ vill gärna växa som flerstammigt träd eller lågt mer bredväxande träd. Trädkronan blir inte så stor. Trädkronan blir mer bred än hög. ’Opal’ är ett mer traditionellt plommonträd som inte blir så stort. Vill man få ett flerstammigt plommonträd kan man fråga efter allmänt gulplommon som ofta är rotäkta och skjuter en del rotskott. Nackdelen med denna sort är att den ofta får en sjukdom som heter pungsjuka. Plommonen blir missbildade. Det är svårt att säga exakta höjder och bredder på fruktträden som får växa fritt då växtplatsens egenskaper påverkar utvecklingen.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

 

Tidigare Plommonträdens utseende
Nästa Plommonträdens utseende
Table of Contents