Kategorier
< Alla ämnen
Utskrift

Ny sjukdom på askar

Fråga: Vi har fått en förfrågan från en entreprenör som inte vill sätta askar, eftersom det ofta blir problem med dem numera. Stämmer det att det är nya problem med ask nuförtiden?

Svar: Ja, det har rapporterats problem med askar under ett par år. Det är både unga och gamla träd som drabbas. Skotten torkar in och delar av träden eller hela träd kan dö. För inte så länge sedan fick jag uppgifter från Skogsstyrelsen att problemet är utbrett runt Östersjön. Man vet ännu inte vad som är orsaken. Vid samtal med forskare vid institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU, Uppsala, framkom att forskning pågår. Man misstänker en svamp som ska testas vidare, men denna är troligen inte enda orsaken. Det verkar som om även ickeparasitära faktorer är involverade. Växtinspektionen har också fått frågor från plantskolor som sett problemen. Prover därifrån är skickade till England för analys. Tyvärr finns det ännu inga entydiga svar från dessa analyser heller. Ingrid Åkesson, Movium Direkt 6/7 2005

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2006

Tidigare Myror på rosorna
Nästa Ny skadegörare på buxbom
Table of Contents