Kategorier
< Alla ämnen
Utskrift

Vad heter växten?

FRÅGA: I ett naturområde intill min nya trädgård blommade denna lilla växt tidigt förra våren. Den doftade väldigt gott. Vad kan det vara?

SVAR: Vilken rikt blommande tibast, Daphne mezereum, du har i din närhet. Denna buske blommar innan den fått blad och sprider sin väldoft för att pollinerande insekter ska hitta den. Den trivs i mull- och näringsrik jord och är kalkgynnad. Den förekommer vild i nästan hela landet men är inte vanlig. Den kan även ha förvildat sig från någon trädgård. Hela busken är mycket giftig och speciellt de röda bären kan locka till förtäring. När tibasten blommar vet man att vintern är slut och våren kommer. Njut, men rör inte!

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2016

Tidigare Vad heter liljan?
Nästa Vad heter växten?
Table of Contents