Frågor & svar invasiva

Fråga
När det gäller s.k. Invasiva arter, det finns inga betänkligheter från FOR´s sida angående vilka arter som bedöms invasiva eller har detta skett i dialog med FOR eller andra inom trädgårdsnäringen?

Jag kan ju tycka att som yrkesverksam och universitetsutbildad inom park och trädgård att en del av arterna som förekommer på diverse listor från Länsstyrelser och Naturvårdsverket är lite märkliga? 

Det finns ingen vilja att börja stämma i bäcken från trädgårdssidan? Jag ser ju en fara i att i framtiden för man endast använda “Svenska” växter inom park och trädgård, då jag allt som oftast upptäcker ett likhetstecken emellan främmande arter och invasiva arter. I min värld finns det en viss skillnad. Ja jag har lite andra invändningar men det behöver vi inte ta här. Jag är som sagt mest intresserad hur FOR ser på de här frågorna. Hälsningar Albert

Svar
Visst har vi det. Det saknas tyvärr personer med hortonombakgrund hos de som fattar besluten vilket vi tycker är väldigt synd. Men FOR har ofta kontakt med Naturvårdsverket och förmedlar vår ståndpunkt.

När det gäller listor och då främst den som bland annat Artdatabanken tagit fram, så är det en riskklassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige, där man också tagit höjd för klimatförändringar och framtida påverkan. Många av de arter som nu utgör problem togs in för att de var odlingsvärda. Vi ser värdet i att ha ett längre perspektiv på de negativa påföljderna.

Fråga Blomsterlupin
Hej Bibbi! Vi har lupiner längs vägkanten som vi tänkte angripa. Lupinerna har inte börjat blomma ännu. Är det då några problem att slå med röjsåg? Behöver jag samla ihop resterna när det inte är några blommor eller frön? Mvh Bo

Svar
Hej, Det är ingen fara att slå av lupinerna med röjsåg. Du kan även låta växtmaterialet ligga kvar. Det enda som är viktigt är att slå direkt efter blomning och innan fröna mognar. Du får nog även räkna med att en del även kommer att blomma igen Lupinfrön kan dessvärre överleva i jorden mycket länge. Så bekämpning av lupiner tar lång tid.

Fråga Vresros
När det gäller vresros har jag inte uppfattat den som invasiv på ett aggressivt sätt. Vi har den i några exemplar på tomten – inplanterade på 50-talet – men den visar inga tendenser till att bre ut sig. Den finns också på ett näraliggande naturreservat utan tendenser att sprida sig och ta över. På andra ställen ser jag att den har planterats in för att motverka sandflykt.

Jag blev uppriktigt förvånad över att vresrosen blev klassad som en invasiv art. Vilken är bakgrunden till detta? Med vänlig hälsning, Tomas

Svar
Vresrosen ställer till stora problem framför allt på västkusten och längs med kusten i södra Sverige efter att ha planterats in för att motverka sandflykt. I övriga Sverige och framför allt i norra Sverige vållar den inga problem, snarare det motsatta. Vi har haft som önskemål till Naturvårdsverket att dela in Sverige i zoner vilket skulle vara uppskattat framför allt när det gäller vresrosen men vi har ännu inte fått gehör för det. Vi har däremot fått gehör för att det endast är vresrosen som ev. blir listad och inte dess underarter och de olika sorterna. 

Fråga Gudaträd
Glad att jag hittade er jättefina hemsida på nätet, tack! Har ett par frågor gällande invasiva främmande arter och hoppas och tror att du kan hjälpa till. Bor i villa i Malmö och har en granne med en “djungellik” trädgård. Det som oroar mig mest är 2 stora (10 meter) gudaträd (se foto) nära vår gemensamma tomtgräns och minst ett 50tal skott av varierande höjd (1-3m höga). Kan du möjligen först bekräfta att det är gudaträd på våra bilder?

Vi har själv en del småskott i gräsmattan som jag har dragit upp. Har då märkt ett par gul-röda “rotknölar”. Vi undrar hur vi bäst går vidare… förutom att skaffa oss kunskap och meddela läget till artdatabanken.

Vem tror du bäst kan ta tag i detta så att något händer asap? Hur bör träden tas bort? och när? Såga först och gift sen eller tvärtom? Vem utför en professionell sanering och vad kan det kosta? Bidrag? Hemförsäkring? Hur lång tid kan det ta att eliminera dem? Ser verkligen fram emot att höra från dig! Vänligen, Birgitta 😉

Svar
Hej, Det ser och låter som det är gudaträd som din granne har. Jag tycker du ska kontakta Nils Carlsson på Länsstyrelsen i Skåne. Han är ansvarig för att gudaträden utrotas. Det är enligt lag inte godkänt att ha gudaträd i trädgården så din granne måste ta bort dem. Markägaren är själva ansvariga för att såga ner dem. Tyvärr så täcker inte hemförsäkringen det men ni kan göra rot-avdrag för arbetet. Man sågar helt enkelt ner dem sedan slår man ner ecoplugg i dem. En arborist ska klara av att såga ner dem utan problem.

Fråga Parkslide
Har sett er video om Parkslide och hur man bekämpar det. Hur kan ni förespråka gift som enda metoden att bekämpa när det faktisk finns andra metoder. Gift stannar kvar i naturen och ni säger i videon att man måste använda det i flera års tid dessutom. Det testas just nu lite varstans med goda resultat med att använda kokhett vatten. Hur kan ni säga att det inte fungerar? Kanske inte med en kanna men med rätt maskin och rätt utbildning så går det. Tänk på vilken info ni sprider! Mvh Emelie

Svar
Att använda bekämpningsmedlet i onödan är FOR emot. Men när det gäller parkslide är det viktigare att få bort den, än att den är kvar, eftersom den har en betydligt större negativ effekt på den biologiska mångfalden och den effektivaste metoden som faktiskt fungerar i dagsläge är just glyfosat. Och det ska appliceras av yrkeskunniga personer som är certifierade. Den senaste forskning som gjorts visar dessutom att glyfosat är den mest effektivaste och miljövänligaste metoden. Parkslide tar upp allt glyfosat om den bekämpas på rätt sätt i och med det blir det inget kvar i marken. Det har gjorts flera jordprover som bevisar det också. Det man ska vara försiktig med är att använda glyfosat i närheten av vatten.  Läs gärna mer om glyfosat här >>

Hetvatten är en metod som hittills inte ha bevisat ha en effekt, utan snarare tvärtom. Och om du också kalkylerar in mängden hetvatten som trycks ner i jorden så dör väldigt mycket av mikrolivet. Dessutom är innebär metoden stora utsläpp av koldioxid och är dessutom extremt dyr.  

Även täckning med markduk som inte heller bevisats fungerar som metod för att utrota parkslide har större negativ påverkan på miljön än glyfosat när man sätter in den i livscykelanalys (tillverkning, transport, arbetstimmar osv) för att inte tala om alla mikroplaster som lämnas kvar i marken och aldrig försvinner. 

En annan metod som också skrivs om är att använda grisar. En gris är trevligt men bökar ca 30 cm ner i jorden. Parkslidens rötter går 3-4 meter ner. Grisar får man inte heller hålla i villaområden.

FOR baserar alla sina råd när det gäller de invasiva främmande växterna på den senaste och världsledande forskningen och inte på företagsprodukter och tjänster i syfte att tjäna pengar. Vill du läsa mer om den forskningen finns det länkar på vår hemsida.

Så svar på din fråga, så rekommenderar FOR faktiskt den metod som utrotar parkslide effektivast och miljömässigt bäst i dagsläge.

Fråga Parkslide
Hej Bibbi. Vi håller på att bygga hus och till vår förskräckelse såg vi igår skott av parkslide. Vi vet inte hur den kommit till tomten men vill nu göra allt vi kan för att förebygga att den sprids. Finna det risk att den förstör vårat nybyggda hus? Gjuten platta. Har sett skott ett par meter från huset. Vi vill även vet hur vi bekämpar den på bästa sätt? Ska vi köpa grisar? Mvh. Emmy

Svar
Är du hundra på att det är parkslide. Du får gärna skicka bilder så kan jag identifiera den åt dig. Nej, ni ska inte köpa grisar. En ny armerad platta rår inte parksliden på så där behöver ni inte vara orolig. Förmodligen har ni fått parkslide genom anläggningsjord. Här står allt du behöver veta >>

Parkslide
Hej Bibbi! Jag har fått in parkslide i min stora tomt. Den är inte när huset och inte heller nära grannens mark. Olyckligtvis lät jag gräva upp beståndet och på ytan sprutar det nu ut nya skott. Det handlar om en yta på ungefär 2 x 4 meter. Jag känner en person med besprutningscertifikat och Roundup med glyfosfat som kan hjälpa mig. Men jag är lite förvirrad över alla motstridiga råd jag läser.  Ska jag gräva upp skotten så fort de dyker upp, och försöka trötta ut rotsystemet? Går det? Somliga skriver att det går… Eller är det bästa att låta alla skotten växa upp och sedan bespruta bladen på hösten, som jag har hört av en expert på länsstyrelsen i Skåne? Mycket tacksam för svar! Vänliga hälsningar, Gunilla

Svar
Även om de har licens måste de även ha kunskap om parkslide, rätt koncentration, rätt tidpunkt osv.  Gör man fel kan konsekvenserna bli så att du aldrig får bort parksliden, dvs den blir missbildad och intar en miniatyrform, ”bonsai” som sen blir mycket svår att utrota då det inte finns tillräckligt med stora blad för att uppta rätt mängd glyfosat.

Du ska aldrig gräva, ta skott etc. Det stimulerar bara tillväxt. Experten låter som den har bra koll. Antar att du kanske har pratat med länsstyrelsen i Skåne. De är duktiga. Besprutningen ska göras i aug- sept när växten och bladen är som störst.

Hej Bibbi. Stort tack för ditt svar, jag uppskattar verkligen att du tog dig tid att titta på bilderna.

För info så var vi och tittade en gång till på huset i söndags och då hade en hel del knubbiga sparrisliknande röda skott börjat komma upp i rabatten och lite här och var i områdena där ikring. Sammantaget kände vi oss säkra på att det var parkslide det handlade om. 

Eftersom det växte precis intill huset och det dessutom var en del annat att göra på huset så bestämde vi oss för att avstå från köpet. Inte enbart på grund av växten men det var kronan på verket. Vi har hört och läst en hel del om parkslide och det är ingen kamp vi medvetet vill ge oss in i. Tack för hjälpen och tack för en informativ och bra hemsida. Ha en fortsatt fin dag!

Svar
Tack! 😀 Låter som ni gjorde ett klokt val. Vet att fler och fler mäklarbyråer tar med parkslide frågan, där säljaren måste uppge att det finns parkslide på tomten. Vad duktiga ni var som uppmärksammade parksliden. Jag får ofta samtal från ledsen husköpare som köpt hus och sen visar det sig vara parkslide överallt. Lycka till med husjakten!