Motståndskraftiga svarta vinbär

FRÅGA: Jag bor på Lidingö och liksom många andra har vi svartvinbärsgallkvalster i området. Nu har jag bränt ner två omgångar sjuka buskar och min fråga är om det har kommit fram någon sort som inte är så känslig för svartvinbärsgallkvalster?

SVAR: Provodling av olika sorter av svarta vinbär med tanke på motståndskraft mot svartvinbärsgallkvalster har pågått under flera år på koloniområden runt om i Sverige. Efter sex odlingssäsonger utvärderades försöket och det fanns en tydlig skillnad i mottaglighet mellan olika sorters svarta vinbär. Den absolut mest mottagliga sorten var ’Storklas’, som i ett par områden var infekterad redan första sommaren och där hela busken var infekterad efter fjärde säsongen. De minst mottagliga sorterna har genomgående varit tre skotska sorter ’Ben Connan’, ’Ben Gairn’ och ’Ben Thron’ med inga eller mycket få angripna knoppar. De följs tätt av ’Ben Hope’, ’Titania’ och ’Risarp’. Ingen sort har dock varit helt resistent. Men det mest intressanta är att den okända klonen från Uppsala, i provodlingen kallad ”Mattias” har klarat sig helt utan angrepp. Av de sorter som är allmänna i handeln i dag är ’Ben Gairn’ och ’Titania’ de minst mottagliga.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar