FOR

Bekämpningsmedel som inte borde få användas

Posted on

Två exempel på ämnen som det vid analyser hittats rester av, i bland annat gödselprodukter, är aminopyralid och klopyralid. Att dessa inte borde få användas inom EU är  branschföreträdare för jord-och gödselleverantörer och Fritidsodlingens Riksorganisation överens om.   Under året 2021 har Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) analyserat olika organiska gödselprodukter och stallgödsel från lokala stall och […]

Fritidsodling

Äpplets dag 25 september

Posted on

Äpplets Dag vill lyfta fram svenska äpplen och äppelträd inom olika områden som sortbestämning, plantering, skötsel, beskärning, skörd, ympning. Men också användning, matlagning, recept, näringsvärde och hälsofrämjande aspekter samt bevarande av lokala äppelsorter och äppelträdets betydelse för kulturlandskapets ekologi och biologi.  Huvudsyftet med Äpplets Dag är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen […]

FOR

Inga växtskador av flytande Algomin

Posted on

Flytande Algomin – gav inga växtskador i försök I FORs analyser från i somras visade sig en batch av flytande Algomin innehålla 150 µg/kg aminopyralid. Ett ämne som kan orsaka skador på känsliga växter vid extremt låga nivåer. Algomin har nu låtit ett oberoende företag utföra provodlingar, där ärtor gödslats med samma flaska som FOR […]

Jordbruksverket

Nyhetsbrev från Jordbruksverket

Posted on

Hantera halm från spannmål behandlad med aminopyralid och klopyralid rätt.  Under senaste året har det i media diskuterats problem med att rester av pyralider påverkat odlingar av trädgårdsgrödor. Rester av de aktiva ämnena har förekommit i halm, jord och organiska gödselmedel som använts i trädgårdar eller växthus. Det är viktigt att vi inom rådgivning och handel […]