Klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter –
Vad betyder det för fritidsodlare?

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat 30 produkter av organiska gödsel och påsjordar … Fortsätt läsa Klopyralid och aminopyralid i gödselprodukter –
Vad betyder det för fritidsodlare?