FOR

Analys av påsjord och organiska gödselprodukter

Posted on

PRESSMEDDELANDE Bekämpningsmedel i ko- och hönsgödsel  Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har analyserat ett flertal organiska gödsel och påsjordar och konstaterat att i mer än hälften av de testade gödselmedlen finns rester av någon av bekämpningsmedlen amino-, och/eller klopyralid . Exempelvis hittades klopyralid i pelleterad ko- och hönsgödsel som säljs i konsumentförpackningar. Däremot kunde inga bekämpningsmedelsrester detekteras […]

Efterlysning

Håll utkik efter koloradoskalbaggen

Posted on

Jordbruksverket vill uppmana alla som odlar potatis i Kristianstadstrakten att hålla utkik efter koloradoskalbaggen i sina odlingar. Larver av koloradoskalbagge har upptäckts i ett potatisfält i Kristianstadstrakten i Skåne. Koloradoskalbaggen är en karantänskadegörare i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar län, och fall ska därför anmälas till Jordbruksverket som fattar beslut om bekämpning och andra […]

FOR

Misstänker du att dina plantor fått skador av jord, gödsel eller kompost i år?

Posted on

Har dina småplantor drabbats av missbildade blad under våren eller vuxit dåligt? Förra året analyserade Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, organisk växtnäring som var baserad på vinass. I flera fall konstaterades att produkterna innehöll bekämpningsmedel i halter som gav kraftiga skador på känsliga växter. Vi fortsätter undersökningen i år och är nu särskilt intresserade av att analysera påsjordar, […]

Nordiska trädgårdar

Undvik förgiftad jord och näring

Posted on

Marek Rolonec på FOBO har skrivit några rader om alternativ till köpejord Gör din egen flytande näring Flytande näring är bra för växter i början av säsongen då vi vill ha en snabb tillväxt. En flytande näring tas upp mycket snabbt av växten och kan ges ofta och i små doser under tillväxtfasen. NässlorLägg Brännässlor […]