Grönare trädgård

Grönare trädgård – kampanj för minska fritidsodlingens miljöpåverkan

Posted on

FOR har beviljats finansiering från Naturvårdsverket för att genomföra en kampanj för att öka medvetenheten hos fritidsodlare om den negativa miljöpåverkan som olika material och produkter som används av fritidsodlare kan ha på miljön och klimatet.Ulf Nilsson, sekreterare på FOR presenterar projektets fokus:– Vi kommer framförallt rikta in oss på att undersöka riskerna med, och […]