FOR

FOR i europeiskt kunskapsutbyte

Posted on

FOR har beviljats 110 000 kr i finansiering från ERASMUS+, som är EUs satsning för lärande och kunskapsutbyte mellan medlemsstaterna.– Man kan se detta som ett första försiktigt steg i vad vi hoppas i framtiden blir ett utökat samarbete mellan svensk fritidsodling och våra systerorganisationer runt om i Europa, berättar Ulf Nilsson som är sekreterare på […]

Invasiva främmande arter

Besvärliga växter – en Skandinavisk enkät

Posted on

Guldplister Har du några växter i din trädgård som sprider sig för mycket? FOR har tillsammans med trädgårds-organisationer i Danmark och Norge påbörjat ett projekt för att sprida information om invasiva främmande växter.En del av projektet är att identifiera odlade växter som trädgårdsägare redan i dag ser kan bli ett problem framöver, både i trädgården och […]