Invasiva främmande arter

Flera fall av brunmarmorerad bärfis har upptäckts i Sverige

Posted on

Naturvårdsverket bekräftar att 15 fall av brunmarmorerad bärfis ’Halyomorpha halys’ har upptäckts i Sverige. Detta är en problematisk invasiv art i andra delar av världen. Denna specifika bärfis kan föröka och sprida sig samt göra stor skada i bland annat fruktodlingar. Sorten hör ursprungligen hemma i Asien, kom för 20 år sen till USA, där den […]

Fritidsodling

Fritidsodlingens omfattning

Posted on

En utredning initierad av Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR, i samarbete med Professor Birgitta Rämert vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Författare Lise-Lotte Björkman. Läs hela rapporten här Ladda ner sammanfattande faktablad här SammanfattningDet finns drygt 2,6 miljoner trädgårdar i Sverige, varav mer  än 1,9 miljoner tillhör villor och andra småhus, 675 000 tillhör fritidshus och över 50 000 utgörs av […]

Invasiva främmande arter

FOR i nordiskt samarbete kring invasiva främmande arter

Posted on

Bestånd av parkslide (Fallopia japonica). Ett exempel på invasiv främmande växt som sprider sig i Norden. Foto: Ulf Nilsson FOR har tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark och Norge beviljats finansiering för projektet Invasiva främmande växter i våra trädgårdar – ett nordiskt informationsprojekt av Nordiska Ministerrådet.Genom att skapa ett nätverk bestående av FOR, det Norske Hageselskap och […]