Fritidsodling

BREXIT påverkar svenska fritidsodlare

Posted on

I och med BREXIT kan en hel del sorter försvinna och blir då inte längre tillgängliga på marknaden för svenska fritidsodlare. För att få sälja fröer av vissa växtslag inom EU krävs att sorten finns registrerade på någon av medlemsländernas nationella sortlistor och att det finns ansvarig upprätthållare av sortens äkthet. Detta gäller t ex […]