Karantänskadegörare

Lista över karantänsskadegörare som är reglerade oavsett var de förekommer

Posted on

Listor över alla karantänskadegörare Karantänskadegörare är de växtskadegörare som regleras genom växtskyddslagen. Det är sådana växtskadegörare som ännu inte är spridda i landet och som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller skada miljön. För att hindra att dessa skadegörare sprids finns bestämmelser i växtskyddslagstiftningen.Jordbruksverkets föreskrifter anger vilka växtskadegörare som är karantänsskadegörare. Karantänskadegörarna är många och […]

Krukväxter

Paklobutrazol

Posted on

Krukväxter med Paklobutrazol.Undvik att kompostera dessa växter! Det rådet fick vi konsumenter av Kemikalieinspektionens Agneta Westerberg i en intervju i radioprogrammet Odla med P1 i våras. Det gäller krukväxter som behandlats med tillväxthämmande ämnet paklobutrazol. Om växterna hamnar i komposten går det inte att odla grönsaker som tomat och gurka i kompostjorden. Dessutom är det […]